Над 75 на сто от засетите площи със слънчоглед в пернишко са вече ожънати, реколтата е по-добра от миналата година!

Над 75 на сто от засетите площи със слънчоглед в пернишко са вече ожънати, реколтата е по-добра от миналата година!

Прибирането на реколтата от слънчоглед в област Перник напредва бързо.  От засетите общо 12 423.8 дка с тази култура, до сега те вече са успели да ожънат 9 710.9 дка, което е над 75% от засетите площи в региона. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие“ в Перник.

Нещо повече, земеделските производители от община Перник успяха вече да ожънат засетите 2 317.9 дка. От тях те получиха 6 490.1 т продукция, при 280 кг среден добив от декар, който е и по-висок от миналогодишния.

Стопаните от община Радомир, които засяха тази година най-много площи със слънчоглед- 5 313 дка, вече са успели да реколтират 4 900 дка. От тях те са получили 12 250 т продукция, при 250 кг среден добив от декар.

Земеделците от община Ковачевци също са на приключване с жътвата на слънчогледа. От засетите в общината 510.3 дка с тази култура, вече е прибрана реколтата от 4 30 дка. От тях са получени  1210 т продукция, при 286 кг среден добив от декар, който е най-високия в областта за сега и по-висок от миналогодишния.

Земенчани също са на привършване с жътвата на слънчогледа. От засетите в общината 377.6 дка, вече е прибрана реколтата от 279 дка. От тях са получени 497.9 т продукция, при 179 кг среден добив от декар, който е най-ниския в областта за сега, но по-висок от миналогодишния.

Стопаните от Трън, които последни започват жътвата на слънчогледа, заради природоклиматичниге особености, от засетите 679.7 дка, вече са успели да реколтират 395 дка.  От тях са получени 785 т продукция, при 201 кг среден добив от декар, който е малко по-висок от миналогодишния.

Земеделските производители от Брезник, от засетите в общината 3 225.3 дка с маслодаен слънчоглед, вече са успели да приберат реколтата от 1 410 дка. От тях са получил 3 930 т продукция, при 280 кг среден добив от декар.

До момента стопаните от пернишко са успели да приберат 25 140 т продукция от слънчоглед, при 246 кг. среден добив от декар, който е по-висок от миналогодишня. Според агроспециалистите, за сега жътвата на слънчогледа се извършва в благоприятните агротехнически срокове и реколтата е много добра.