Историята на организирания туризъм в Перник подредена в изложба

Историята на организирания туризъм в Перник подредена в изложба

С тематична изложба Перник отбеляза 120 години  организирано туристическо движение и създаването  на туристическото дружество „Кракра Пернишки“. Изложбата бе подредена на площад Кракра.

Историята на туристическото движение в Перник е пряко свързана с Мината. На 23 април 1902 г. любители на природата от „Мини „Перник“ основават туристически клон на БТС – „Голо бърдо“. За членове на настоятелството са избрани: д-р Шопов- председател; И. Мечир – подпредседател; Иван Богданов – секретар; И.Гудев – касиер.  Така е поставено е началото на организирания туризъм в Перник.

На 3 юли 1927 г. ентусиазираните пернишки туристи откриват първата си хижа – землянка в Голо бърдо в местността „Ранчово градище“.  Както строителството , така също и откриването са изява на общо дело , на обединени усилия на организираните туристи в пернишкия клон на БТС „Голо бърдо”, а самото откриване носи белега на организираните туристически събори  в  историята на туристическия съюз. През годините 1930-1931 дружеството наброява вече 130 организирани туристи. Активизира се излетната дейност. Освен на Витоша  перничани „стъпват“ на Рила, Пирин и Родопите.

Едва изминали две години от построяването на хижа „Голо бърдо“, пернишките туристи замислят строителството на нова хижа. Изборът пада на местността „Ленищата“, в дъното на каменната река на връх „Селим“, над с. Кладница. Под ръководството на председателя на дружеството по това време д-р Тодор Личев и касиера Иван Келчев и с активното съдействие на инж. Хелмут Брокс започва ентусиазиран строеж на хижа „Селимица“. След като е избран за председател на клон от БТС “Голо бърдо”  Перник  инж. Хелмут Брокс пренася сред запалените туристи  нови идеи за  строителството на туристически бази в планината. И така водени от своите туристически ръководители и деятели  наши туристи участват в строителството на хижа „Брокс”, “Кумата” на Витоша, хижите “Славей” и “Орлите ” в Перник и Радомир.  През 1933 г. хижестроителната дейност на ентусиазираните перничани се насочва към Рила планина, където в красивата Мальовишка долина, под връх Мальовица, по инициатива на Хелмут Брокс и съвместно със самоковските туристи, през лятото на 1934 г. се построява първият каменен заслон „Мальовица“.

Историята на организационното развитие на туризма е свързана с инж. Хелмут Брокс, който след като работи две години като минен инженер на рудник “Бобов дол” идва в мини „Перник“. Работи  като  началник на рудниците “Христо Ботев”, “Бели брег”, “Гладно поле ”, “Хумни дол” на Мини Перник.  През 1928 година е един от основателите на минната спасителна служба.  В периода 1938-43 год. БТС създава своя планинска-спасителна служба и инж. Брокс и перничани участват в нейната работа.

Регионалният исторически музей – Перник и Дирекцията на Държавен архив – Перник предлагат много информация: документи на дружеството „Голо бърдо“, на Държавни мини „Перник“, статии и снимки от вестници и списания, един документален филм за Хелмут Брокс и неговите сподвижници за строителството  и цялото откриване на хижа „Брокс“. Разпространена е пощенска картичка за откриването на хижата.

Активна туристическа дейност  в снимки разказва за покоряването на Рила, Стара планина, Пирин и Родопите. На повече от групите и снимките се откроява инж. Хелмут Брокс, който от 1930 до 1945 г. е председател на дружеството в Перник и изтъкнат хижестроител на България..  Върхът на пернишкото туристическо  завладяване на планините на България е периода 1937-1939 г. Инж. Хелмут Брокс лично води първия поход със сал и лодка от изворите на  Струма до Ръждавица и водопада организиран от пернишкото дружество и ЮТС-Перник.