Увеличили са се болните от заразни болести и COVID-19 в пернишко, твърдят от РЗИ

Увеличили са се болните от заразни болести и COVID-19 в пернишко, твърдят от РЗИ

Значително са се увеличили болните от заразни заболявания в областта през изминалата седмица, информираха от РЗИ-Перник. През седмицата са регистрирани  115 заболели, при 69 за предходната седмица.

Почти двойно са се увеличили през изминалата седмица болните от грип и остри респираторни заболявания. Установени са 74 заболели при 39 за предходната седмица. Заболеваемостта в региона през този период е била 61,57 %оо, при средна за страната 48,86%  %оо към 02.10.2022 г.

През изминалата седмица са се увеличили и заразените с COVID-19 в региона. Регистрирани са 106 заболели, при 64 за предходната седмица. Заболелите са от всички общини на област Перник. За този период са направени  38 антигенни теста .

Почти двойно са нараснали и заболелите от варицела. Констатираните болни са 9, при 5 за предходната седмица. Заболелите са деца на възраст от 3 до 5 г., като всички деца са от Перник и се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Засегнат е само колективът на ДГ №11 „Знаме на мира“ в Перник. За всички случаи са извършени необходимите епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 155 проверки в региона. От тях 49 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене. 2 от проверките са относно спазване на изискванията към бутилираното на натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол от здравните инспектори, през седмицата те са издали 58 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През седмицата е съставен 1 акт за административно нарушение.

И през миналата седмица Здравната инспекция в Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 119 проби с питейна вода от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.