Радомир получи управлението върху два държавни имота 

Радомир получи управлението върху два държавни имота 

По решение на Министерския съвет община Радомир получава управлението върху имот – публична държавна собственост за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в Радомир. Дейността му е свързана с превенция на изоставянето, насилието, отпадането от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства.

Имотът се намира в сграда №1 в ж.к. НОЕ в общинския център и представлява апартамент на първия етаж с площ 75,64 кв. м заедно с прилежащо мазе. Той е управляван до момента от Териториалната дирекция на НАП в Перник, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Министерският съвет обяви още един имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Радомир. Поземленият имот с площ 6605 кв. м се намира на ул. ,,Цар Освободител“ № 1 в града. Той включва и сграда на два етажа, със застроена площ 997 кв. м, с предназначение за образование. Имотът ще бъде използван за нуждите на Средно училище „Св. Кирил и Методий“ в града.