Ще чистят коритото на Струма от Бела вода до Батановци

Ще чистят коритото на Струма от Бела вода до Батановци

Продължава почистването на коритото на река Струма в Пернишко. Областната администрация е обявила обществена поръчка за участъка от пернишкия квартал Бела вода до Батановци. Дейностите, които се предвижда да се извършат, ще подобрят хидравличната проходимост на реката, а участъкът, за която е обявена поръчката, е с дължина 1200 метра. Поради формирането на острови от земни маси в речното корито при преминаване на високи води, храстовидна и дървесна растителност, изхвърлени битови, строителни и промишлени отпадъци, пропускателната способност на реката е силна намаляла. Така е налице непосредствена заплаха от заливане и наводняване на намиращите с в близост обработваеми земи, терени и къщи.

Почистването ще включва премахването на всички храсти от речното корито и речната тераса и оформяне на речните брегове. Реката ще бъде изчистена и от допълнителните отпадъци от строително, промишлено и битово естество.