На 1 октомври се откри сезонът за местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня

На 1 октомври се откри сезонът за местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня

Без произшествия и при добра организация премина откриването на ловния сезон на местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня на 1 октомври за ловците от „Ловно-рибарско дружество Руй“. Това информира председателят на сдружението Иван Искренов. “Обикновено съботният ден е празничен за нас, свързан с трапеза и наздравици за наслука. Същинският лов е в неделя. Сега, поради забраната за ловуване на 2 октомври заради изборите, някои ловци от столицата и други места не дойдоха. Проведохме заседание на Управителния съвет на сдружението. Всеобщо беше одобрението за организацията и провеждането на 130-годишния юбилей“, допълни Искренов.

В неделя, когато се провеждаха парламентарните избори в България за избирането на народни представители в 48-мо Народно събрание, не бяха утвърждавани графици за групово ловуване.

От ИАГ съобщават, че във връзка с превенцията за ограничаване разпространението на болестта Африканска чума по свинете, ловът на територията на цялата страна е необходимо да се провежда при стриктно изпълнение на мерки за биосигурност и дезинфекция.

За прилагане на Методиката за мониторинг на дивата свиня в срок до 25 ноември Регионалните дирекции по горите трябва да представят в Изпълнителната агенция по горите резултатите от данните за мониторинга на дивата свиня от проведените три първи излета за групов лов по утвърден формуляр.

Относно ловуването на див заек ИАГ информира, че резултатите от контролната есенна таксация на заека за ловностопанските райони, в които има одобрен план за ползване, е необходимо да бъдат представени в Изпълнителната агенция по горите до 14 октомври.

До утвърждаване на плана за ползване на дивия заек ловуването ще се осъществява в рамките на 30% от представените проекто-планове за ползване.