Да споделим как виждаме бъдещето на община Перник

Да споделим как виждаме бъдещето на община Перник

Община Перник провежда проучване на нагласите, очакванията и намеренията на перничани за  цялостното развитие на територията на общината. Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община Перник за периода до 2027 г.  – https://bit.ly/3LUoAyU

Участието е анонимно и получените резултати ще бъдат разглеждани единствено в обобщен вариант и за целите на статистическия анализ.

За да бъде отчетена анкетата Ви, трябва да отговорите на всички въпроси! Краен срок за попълване – 10.10.2022г.

 Анкетно проучване сред граждани:

•  https://survey.alchemer.eu/…/anketa-grajdani-piro-pernik

Анкетно проучване туризъм:

•  https://survey.alchemer.eu/…/904…/anketa-tourism-piro-pernik

Анкетно проучване сред организации/бизнес:

•   https://survey.alchemer.eu/…/anketa-organizatsii-biznes…