Изборният ден в Пернишко започна в спокойна обстановка

Изборният ден в Пернишко започна в спокойна обстановка

В нормална обстановка започна изборния дена на територията на Пернишка област.  Предприети са всички необходими мерки за охрана на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборите. Всички секционни избирателни комисии се охраняват от служители на МВР. Охраната ще продължи до обявяване края на изборния ден, транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от всички СИК в РИК.

Служителите на МВР осигуряват външна охрана на изборните места. При необходимост се намесват за възстановяване на реда, ако за това има решение на съответната избирателна комисия. Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.

Изборен щаб в Областната дирекция ще контролира и координира възложените от закона действия на полицейските сили в изборния ден.

Мобилни екипи, включващи разследващи полицаи, оперативни работници от криминална и икономическа полиция, и представители на охранителна полция, имат готовност незабавно да реагират на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите и да извършват прецизни проверки по тях. Всички действия се координират и контролират от прокуратурата.

Днес, гишетата на паспортните служби в Перник и районните управления във Второ, Радомир, Брезник и Трън ще работят от 8.30 до 19.30 часа, а гражданите ще могат да подават искания за издаване на удостовериния до 19.00 часа. Удостоверенията, даващи възможност за упражняване на правото на глас, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта. Удостоверението се издава за да послужи пред СИК и е валидно за изборния ден на 02 октомври 2022 г.До момента са издадени 10 удостоверения.

Сигнали, свързани с нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес могат да се подават на тел. 112, на откритата денонощна линия 02/90 112 98, имейл адрес: izbori2022@mvr.bg, както и на място в областната дирекция и районните управления.