Пет отклонения от качеството на питейната вода установи РЗИ в пернишка област!

Пет отклонения от качеството на питейната вода установи РЗИ в пернишка област!

Регионалната здравна инспекция в Перник през периода за периода 12.09.2022 – 25.09.2022 г. е взела проби от питейната вода в 17 населени места на територията на област Перник.

Изследвани са 13 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и  други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От тях 5 проби не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 По информация на РЗИ, констатираните отклонения в качеството на питейната вода са по  микробиологични показатели. Отклоненията са констатирани в селата: Ездимирци, Бераинци и с. Ломница, на община община Трън и в селата  Слаковци и. Сопица  на община Брезник.

От здравната инспекция поясниха още, че са връчени предписания на „В и К“ Перник за предприемане на необходимите мерки. Всички предписания са изпълнени . Взетите контролни проби на питейна вода от тези населени места показват, че качеството на водата е възстановено и тя е годна за питейно-битови цели, съгласно изискванията на Наредба №9 на Министерството на здравеопазването.

 При всички останали взети проби от питейни водоизточници в областта не са констатирани отклонени я в качеството, уверяват от инспекцията.