Близо 4 милиона лева определени за поддържане на зелени площи

Близо 4 милиона лева определени за поддържане на зелени площи

3 900 001 лв. без ДДС заделя общинската админстрация за текущо поддържане на зелени площи в Перник, съобщиха от администрацията. За целта е обявена обществена поръчка, включваща дейностите, свързани с отглеждане на растителността: окопаване, плевене, поливане, косене, грапене, резитби и др., обслужване на поливните системи в зелените площи, поддържане чистотата на пешеходните алеи, детските площадки, междублоковите пространства и др. Общинският център в Перник е разделен на четири района за поддържане на озеленените площи. Освен това е предвидена грижа и за озеленяването на общински детски градини и училища на територията на градовете Перник и Батановци, както и за поддръжката на озеленените площи – общинска собственост в гробищните паркове в Перник. Предвидена е и оборка, метене, тесане, събиране на шума, снегопочистване на районите. Жилищните комплекси, централните междублокови пространства и гробищните паркове позволяват да бъдат обслужвани по категорията „средно” или „частично” поддържане, обектите с историческо значение се обслужват с „представително” поддържане, а паркоустроените зони – „интензивно”. В отделни райони с едно- или дву- фамилни къщи, на трудно достъпни места и в периферията на града с малко зелени площи се предвижда частично поддържане. Озеленяването на града и поддържане на чистотата са сред приоритетите на местната управа.