Стана ясно кои пенсионери няма да получат нито стотинка увеличение на пенсиите

Стана ясно кои пенсионери няма да получат нито стотинка увеличение на пенсиите

От 1 октомври значително ще бъдат увеличени само най-старите пенсии, отпуснати преди повече от 15 години, показват изчисления на “Труд” на база промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ще бъдат приложени.

Увеличението за тях ще надмине 10 на сто. При пенсиите, отпуснати преди 10-12 години ще има по-малка промяна, в размер от няколко стотинки до 5-8%. А за хората, които са получили първата си пенсия през последните 7-8 години, няма да има никаква промяна.

Промените в КСО бяха направени, за да може старите пенсии да догонят по размер новите. През последните години старите пенсии изоставаха от размера на новите, защото най-често използваното “швейцарско” правило за индексация, предвижда ежегоден ръст с 50% от инфлацията и 50% от увеличението на средния осигурителен доход за предходната година.

През последните повече от 20 години, до есента на 2021 г., най-често доходите нарастваха повече от инфлацията. В резултат отпуснатите нови пенсии растяха повече, а увеличението на старите пенсии беше по-малко.

Затова човек, който е работил 40 години и винаги е бил осигуряван на средната заплата в страната, пенсиониран преди десетина години, получава много по-малко пари от човек, който има същия трудов стаж, отново винаги е работил на средната заплата, но е пенсиониран преди година.

Например пенсия, отпусната през октомври 2005 г. е била 210,54 лв. като е била изчислена на база среден осигурителен доход за предходните 12 месеца в размер на 325 лв. Пенсията е за човек със стаж от 43 години и 5 месеца и индивидуален коефициент на база осигурителния му доход в размер на 1,492. В момента този човек взима 685,05 лв. пенсия. А след преизчисляването от 1 октомври ще получава 758,30 лв. Това е увеличение с 73,25 лв. или с над 10%.

При по-новите пенсии ръстът от 1 октомври ще бъде значително по-малък. Например пенсия, отпусната през октомври 2010 г., на човек със същия трудов стаж и същия индивидуален коефициент е била в размер на 403,38 лв., защото е изчислена на база среден осигурителен доход за последните 12 месеца от 566,12 лв. В момента тази пенсия вече е 779,25 лв.

А след преизчисляването от 1 октомври ще нарасне на 826,73 лв. Това е увеличение с 47,48 лв., или с 5,8 на сто. Ръстът ще бъде значително по-малък от този на пенсия, отпусната преди 17 години. Причината за това е, че отпуснатите по-скоро пенсии са изостанали по-малко от новите пенсии и съответно ще бъдат увеличени по-малко.

За отпуснатите през последните 7-8 години пенсии от 1 октомври промяна няма да има. Например пенсия, отпусната през октомври 2015 г. на човек със същия стаж и индивидуален коефициент, е била 509,14 лв., защото е изчислена на база среден осигурителен доход за последните 12 месеца в размер на 714,54 лв. В момента тази пенсия вече е 850,05 лв. А по формулата за преизчисляване от 1 октомври би трябвало да стане 819,28 лв. Това обаче е по-малко от получаваната в момента пенсия.

Затова в КСО специално е посочено, че ако при използване на новата формула се получи по-малка сума, хората ще продължат да получават досегашните си пенсии и за тях реално няма да има никаква промяна.

Оказва се, че след преизчисляването отново старите пенсии ще останат по-ниски от новите. Отново хора, които имат един и същ трудов стаж и еднакъв индивидуален коефициент, пресметнат на база осигурителния им доход, ще взимат различни пенсии според това през коя година са се пенсионирали. Но разликата между най-старите и по-новите пенсии вече няма да е толкова голяма.