Творческото и родовото наследство на художника Александър Неговански съхранява Държавен архив – Перник

Творческото и родовото наследство на художника Александър Неговански съхранява Държавен архив – Перник

Приключи научно-техническата обработка на документалния личен фонд на художника АЛЕКСАНДЪР НЕГОВАНСКИ, който остава на съхранение в Държавен архив – Перник. Обособените в 86 архивни единици с хронологични граници 1899-2019 г. документи съдържат свидетелства за няколко поколения родственици на твореца, които по своеобразен начин допринасят за изграждането на неговия характер и визия. Творческото му наследство включва стотици скици, рисунки и ескизи с туш, молив и въглен, които ще останат за поколенията в хранилището в Перник, наред с биографичните и илюстративни документи на художника и неговия род. 

Александър Неговански (Александър Иванов Николов) е роден на 24 септ. 1949 г. в с. Долни Раковец, община Радомир в семейството на Иван Николов и Виктория Стоилова. През 1968 г. завършва средно образование в Техникум по металургия и механотехника – Перник. 

От 1973 г. се занимава активно с изобразително изкуство и започва да включва свои картини в окръжни, зонални и национални изложби. Жанрът, в който предимно твори, е живопис. Псевдонимът Неговански идва от с. Негованци, където се намира ателието му. Неговите картини варират от натура до абстрактни и декоративни решения. Използва маслени бои и акварели. Предпочитанията са му в пейзажния жанр, като включва природата в радомирското поле край с. Негованци, но често вплита и реалностите на градската действителност в индустриално развития Перник. В процеса на творческо израстване, художникът сблъсква емоционалната си чувствителност със социалистическата действителност, което първоначално му носи доста негативи.

Александър Неговански е член на Съюза на българските художници и на Клуба на културните дейци в Перник от 80-те години на ХХ век. В жанрово отношение творчеството му се отличава с пейзажи от четирите годишни сезона, автопортрети, фигурални композиции, портрети и др. Използва като модели членове на семейството, роднини и приятели. След обществено-политическите промени в България през 1989 г., популярност придобиват и сатирично-ироничните образи на политици и съвременници, изобразени в картините му. Творчеството му е достойно оценено – негови картини са част от частни колекции в Германия, Норвегия, Швеция, Сърбия, Гърция, Дания, Корея и др.

Дарител е на фонд „1300 години България“, Техникум по електротехника „Никола Йонков Вапцаров“ – Радомир и Средно общообразователно училище  с преподаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“ – Перник.

Александър Неговански умира на 19 юни 2001 г. в Перник. Посмъртно с негови картини са организирани няколко изложби в Перник, Радомир и София. От началото на новото хилядолетие улицата, на която се намира ателието на художника в с. Негованци, носи неговото име.