Започна жътвата на слънчогледа в пернишко, като средният добив от декар за сега е 318 килограма

Започна жътвата на слънчогледа в пернишко, като средният добив от декар за сега е 318 килограма

Започна прибирането на реколтата от маслодаен слънчоглед в област Перник. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие“.

Най-добра организация по жътвата на слънчогледа са създали стопаните от община Радомир. От засетите там 5 313 дка с тази култура, до сега са реколтирани 1 680 дка. От тях са получени 6 720 т продукция, при 400 кг среден добив от декар, който за сега е най-висок в областта и по-висок от миналогодишния.

Сериозно напредват с прибирането на реколтата и земеделските стопани от Брезник. От засетите в общината 3 225.3 дка са ожънати 1100 дка. От тях са получени 3080 т продукция, при 280 кг среден добив от декар.

Земеделците от община Перник от засетите 2 317.9 дка, до сега са прибрали реколтата от 200 дка. От тях са получени 700 т продукция, при 350 кг среден добив от декар.

Стопаните от община Ковачевци от засетите 410.3 дка със слънчоглед, вече са ожънали 70 дка. От тях са получли170 т продукция, при 243 кг среден добив от декар.

Все още само земеделците от Земен и Трън не са започнали да прибират реколтата от слънчоглед.

До сега от засетите общо в областта 12 423.8 дка, са реколтирани 3050 дка. От тях стопаните са получили 10 670 т продукция, при 318 кг среден добив от декар и е малко по-висок от миналогодишния.