ОбС гласува удължаване на срока на безлихвен заем

ОбС гласува удължаване на срока на безлихвен заем

Общинският съвет в Перник даде съгласие да се удължи с една година срокът за възстановяване на получения безлихвен заем от централния бюджет в размер на 4,2 млн. лв. В общината е получено писмо от министъра на финансите, с което уведомява, че срокът за възстановяване на временния безлихвен заем в размер на 4,2 млн.лв. е 20 октомври.

До тази дата община Перник няма възможност да възстанови сумата по неразплатената главница, съобщи БТА.  След 20 октомври общината ще дължи лихва върху размера на неиздължената главница, което допълнително ще утежни бюджета й, посочва в докладна записка кметът Станислав Владимиров.

Общинският съвет делегира права на Станислав Владимиров да подготви искане за удължаване на срока на погасяване с една година, да го депозира пред министъра на финансите и да извърши всички необходими действия за изпълнение на решението.

Общите задължения на община Перник към края на първото полугодие възлизат на 25 380 443 лв., уточниха  от общината. Просрочените задължения към тази дата са 3 369 477 лв. Те са намалели с 51 820 лв. за първите шест месеца на 2022 г.

На последното си заседание минипарламентът прие заявлението на инж.Любомир Бонев, който поиска да бъде освободен от длъжността  изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Индустриална и логистична зона – Перник“ ЕАД. Желанието му бе уважено. Съветниците гласуваха за временен изпълняващ въпросната длъжност да бъде назначен у юристът Радослав Антов, а до 6 месеца да бъде обявен и проведен и конкурсът за постоянен титуляр. 

Пернишката индустриална зона е разположена на площ от 350 декара. Наличието в съседство на общински терени дава възможност да се разшири до 1000 декара. Намира се в близост до два европейски пътни коридора, в посока Атина и Адриатика, до автомагистрала „Струма“, товарната жп гара и летище София.