„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции,  които предлагат административни услуги

„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции,  които предлагат административни услуги

„Български пощи“ увеличават броя на пощенските станции, които предлагат безплатни административни услуги. Досега станциите бяха 6, а от 21.09.2022. стават 32. Предлагането е организирано предимно в пощенски офиси в малки населени места, за да се създаде удобство на хората, като им се спести време и средства за пътуване. Броят на тези офиси ще нараства поетапно до 2025 г.

 От края на юли до началото на месец септември 2022 г. в 6-те пощенски станции са подадени около 200 заявления от граждани, които съобразно сезона са предимно за получаване на помощи за отопление. Предлагането на 39 административниуслуги в клонове на дружеството е в изпълнение на Проекта „Дигитална трансформация на „Български пощи“ и предоставяне на комплексни услуги“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 Кръгът на предлаганите административни услуги постепенно ще се разширява, докато обхване всички услуги налични на портала www.egov.bg, администриран от Министерство на електронното управление.