Вдигнаха линията на бедност от 413 лева на 504 лева, отпускът – на части

Вдигнаха линията на бедност от 413 лева на 504 лева, отпускът – на части

„Линията на бедност в България ще бъде 504 лева през 2023 година. Това представлява ръст с 22% спрямо настоящата линия, която е 413 лева“. Това обяви вицепремиерът по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, след проведеното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

„С това увеличение на границата на бедността се покриват инфлационните процеси“, добави той и уточни, че равнището на инфлацията за август тази година е 17,7% спрямо август миналата година, а средногодишната инфлация е 11,7%. Според него по този начин се компенсират инфлационните процеси.

Разгледана е и наредбата за работното време, почивките и отпуските. В нея ще бъдат заложени европейските директиви, които предвиждат отпуски за бащите за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Отпускът може да бъде използван на части.

Другото изменение е свързано с привеждането на нормативната уредба за прилагането на Кодекса на труда, свързано с дежурството, отчитането на времето и неговото заплащане.