Поздравление от КРИБ Перник

Поздравление от КРИБ Перник

ДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ
И ОБСЛУЖВАЩО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
НА УЧИЛИЩАТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ДО
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

ДНЕС, ОТНОВО Е 15 СЕПТЕМВРИ – ДЕНЯТ, В КОЙТО ПО ТРАДИЦИЯ СЕ ОТКРИВА УЧЕБНАТА ГОДИНА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ!

Радваме се, че отново учители и ученици са заедно, за да посрещнат първия учебен ден.

Всички вие заслужавате адмирации за усилията, които положихте през изминалите две години в условията на пандемия и епидемична обстановка в страната.

Нека учебната 2022/2023 година премине успешно, нека получите нови знания, надграждайте, вървете уверено напред, посрещайте новостите, като възможности за усъвършенстване.

Ние като работодатели и представители на бизнеса ще продължим да бъдем Ваш партньор и ще се стремим винаги да бъдем полезни и да Ви помагаме във всяко Ваше начинание.

Бъдете здрави, иновативни и сплотени, за да можете чрез своя труд да станете, знаещи можещи и успели хора!

Пожелаваме на всички Вас резултатна и ползотворна учебна година!

                  На добър час по пътя на знанието!

       С уважение,

     /П/ГЕОРГИ МИЛЕВ                                                                     /П/ ТАНЯ БЕГОВА

Председател на УС на КРИБ ПЕРНИК                              Координатор на КРИБ Перник