Повишава се осигурителният доход, от който зависят новите пенсии

Повишава се осигурителният доход, от който зависят новите пенсии

Средният осигурителен доход за страната, на базата на който се определят новоотпуснатите пенсии, за месец юли 2022 г. е 1292,87 лв., информират от Националния осигурителен институт.

За сравнение през юни размерът му беше 1276,13 лв.,  през май 1299,07 лв., а за април е 1306,77 лв. За март той е 1217,91 лв., за февруари – 1180,82 лева., а за януари – 1186,57 лв. Най-висок размер беше определен за май и април.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2021 г. до 31.07.2022 г. е 1226 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.