Над 30 перничани използваха мобилния пункт за опасни отпадъци

Над 30 перничани използваха мобилния пункт за опасни отпадъци

Над 30 перничани предадоха опасни отпадъци в мобилния пункт, който бе разположен на при Регионалния исторически музей на улица „Физкултурна“ и улица „Благой Гебрев“ в квартал Изток.

От началото на кампанията през миналата година до сега са предадени повече 480 килограма фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 година Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда. Затова Община Перник ще обяви и нови дати, на които мобилният пункт ще бъде в града.