Ловно Рибарско Сдружение „Руй”, в Трън, ще отбележи тържествено 130- годишнината си

Ловно Рибарско Сдружение „Руй”, в Трън, ще отбележи тържествено 130- годишнината си

Тази седмица  се очертава да е много вълнуваща за членовете на едно от най-старите ловно-рибарски сдружения в страната- „Руй”, в Трън. На 17 септември сдружението ще отбележи подобаващо 130-годишнината от създаването си. Малко сдружения в страната могат да се похвалят с такава история. Такъв юбилей обикновено е повод за спомени по далечното минало.

Историята 

Началото е поставено преди 120 години. През далечната 1892 година двадесет и пет ентусиазирани трънчани поставят началото на организирано ловно движение в Трънско. За пръв председател на ловно-стрелческото дружество е избран Тодор Ахтаров от Трън, който е бил адвокат по професия и собственик на мини. Той е ръководел дружеството в продължение на 3 години, през които численият му състав е достигнал до 185 членове.

В надзорния съвет и другарския съд са избирани видни интелектуалци, юристи и други от гр. Трън и околните села.

  Знамето на дружеството е изработено от австрийката Мария. Върху зелен плат със златисти конци тя извезва сокол с разперени криле и надпис „Ловно дружество Сокол” гр. Трън. В момента това знаме се съхранява в музея на НЛРС-СЛРБ, където се намира и устава на дружеството. Осъзнавайки необходимостта от организирана защита на интересите на ловците, активът на ловно-стрелческата организация е един от инициаторите за учредяването на национална ловна организация в България. Заедно с още няколко трънската ловно-стрелческа организация е една от съучредителите на националната ловна организация в България.

  Важно място в историята на ловното движение в трънско заемат годините 1934- 39-та. През 1934-та година дружеството се сдобива със собствена ловна хижа в местността „Забелски ливади“. Хижата разполага със собствена леглова база, кухненски инвентар, зеленчукова градина. Тази база за онези далечни години е струвала внушителната сума от 80 000 лв., а в касата на дружеството имало над 150 000 лв.

  През тези години дружеството е имало постоянен развъдник- „Бусинска китка“, ловище „Буни камък“ и 12 ловно-стрелчески  дружини.  През годините по решение на управителния съвет са обявявани за временни развъдници и други ловни територии, в които за определен срок е забраняван ловът.

Тържествено честване на 120-годишнината от създаването на сдружението

Настоящето

Най -новата история на сдружението, която определя и бъдещето на неговото развитие, датира от учредяването на ловната организация на трънските ловци-Ловно рибарско сдружение „Руй”. То е регистрирано през 2001 година по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. След това се пререгистрира съобразно с изискванията на новия закон. Така сдружението е дванадесетото в България, което получава лиценз и има сключен договор за ползване на ловните площи до 2022 г.

След поредния успешен ловен излет

  В момента в Ловно рибарско сдружение „Руй” членуват над  950 ловци, разпределени в 17 дружинки. По този начин на територията на цялата община е изградено едно сдружение, което сключва договор с Държавно лесничейство – Трън, защитава границите на ловните райони и създава максимално добри условия за практикуване на ловния спорт. Ловно-рибарско сдружение „Руй“ участва в общото събрание като един от учредителите на Националното ловно сдружение.

С активната помощ на НЛРС-СЛРБ и лично на председателя инж. Васил Василев, се прави реплика на знамето на сдружението.

На 17 септември, от 11.00ч пред читалище „Гюрга Пинджурова“. Присъстващите на тържеството ще могат да видят забележителна изложба на трофеи, добити в Трънско от ловци, които са членове на сдружението. На тържеството, по време на църковната литургия, ще бъде осветена изработената реплика на знамето на сдружението,  заедно със знамената на още 17 ловни дружинки.

Безспорно, най-атрактивната част в тържеството по повод 130-годишнината на Ловно-рибарско сдружение „Руй“ по думите на неговия председател Иван Искренов, ще бъде организираната томбола с три награди. Първата е ловна пушка, втората е ловен нож, а третата- боеприпаси.

Наградите са осигурени от дружество за сигурност и охрана „ДЕЛТА-ИГЕ“ ЕООД със собственик Илиян Панчев, който е председател на дружинка Забел.

Средствата събрани от томболата ще се използват за финансиране на Стрелбището, което сдружението изгражда в момента.

Талоните ще се закупуват от офиса на сдружението от 12.09.2022 г.

Тегленето на печелившите ще се проведе на сцената на читалище „Гюрга Пинджурова“ на 17.09.2022 г. от 14.00 часа. На тържеството са поканени да присъстват много гости от региона и страната, както и приятели на Ловно рибарско сдружение „Руй”.