ЮЗДП дава старт на инициатива за почистване на площи за залесяване

ЮЗДП дава старт на инициатива за почистване на площи за залесяване

На 17 септември служители на ЮЗДП ще почистят площи за залесяване, освободени от повредена дървесина. В някои райони има гори, повредени от пожари, корояди, ледоломи, ветровали и други биотични и абиотични повреди. Пожарите, възникнали през последните години, в значителна степен увредиха българската гора. За да се пристъпи към залесяване, е необходимо повредените участъци да бъдат разчистени. Служители на Централното управление на ЮЗДП избраха район в териториалния обхват на ТП „ДГС Рилски манастир“. Там възникна пожар миналата година и районът в момента се разчиства. Служители на Предприятието ще помогнат в разчистването и ще подготвят почвата за последващо залесяване. Работещите в териториалните поделения в обхвата на ЮЗДП също ще чистят – на своята територия.

ЮЗДП подкрепя инициативата „Да изчистим България заедно“ на бТВ, защото вярва, че ние имаме по-голяма нужда от гората, отколкото от – от нас и всички заедно можем да помогнем за чиста околна среда!