Четвърта национална научна конференция започна в Брезник

Четвърта национална научна конференция започна в Брезник

Четвърта национална научна конференция „Общество, култура, образование“ се провежда днес и утре в Общинския исторически музей в Брезник, съобщи неговият директор Емилия Велинова. Научен ръководител на форума е проф. Надя Манолова-Николова от СУ „Св. Климент Охридски“. Тази година конференцията е посветена на 110-ата годишнина от Балканската война, 100 години от рождението на поета Евстати Бурнаски и на изследователя на археологическото богатство на Брезнишко проф. Димитрина Джонова. В конференцията с научни доклади ще участват широк кръг от университетски преподаватели, музейни специалисти, краеведи. Ще бъдат представени нови данни от проучването на църквата „Св. Петка” в Брезник, както и някои аспекти от култа към Св. Петка Търновска в Брезнишко. Участниците ще се запознаят с надписа от купола на Трънския манастир, ще чуят легенди, мистификации и реалности за храм-кладенеца в местността „Пусто Гърло“ и др. Докладите обхващат различни исторически периоди, част от които са свързани с историята на региона и разкриват непознати досега теми от регионалната история. Те ще бъдат отпечатани в специален сборник- ІV том „Известия на Общински исторически музей Брезник“. Участниците във форума ще посетят скалния параклис „Св. Петка“ и църквата „Света Петка“ в Трън, както и Трънския манастир „Св. Архангели Михаил и Гавраил“.