Отварят пункт за опасни отпадъци в Перник

Отварят пункт за опасни отпадъци в Перник

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци ще бъде на територията на град Перник утре, 9 септември, от 10.00 до 13.00 часа на адрес: Перник – Център, улица „Физкултурна“ (паркинга до музея) и от 13.30 до 16.30 часа в квартал Изток, улица „Благой Гeбрев“ (пред кметство Изток). Домакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и съдържащи живак уреди и други.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 година Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда, припомнят от общината.