Национална научна конференция организира Общинският музей в Брезник

Национална научна конференция организира Общинският музей в Брезник

ІV-та Национална научна конференция, озаглавена „Общество, култура, образование“ , се провежда на 8 и 9 септември 2022 г. в  Общинския исторически музей в гр. Брезник. Научен ръководител е проф. Надя Манолова-Николова от СУ „Кл. Охридски“. Тази година форумът е посветен на 110-та годишнина от Балканската война, 100 години от рождението на поета Евстати Бурнаски и на изследователя на археологическото богатство на брезнишко проф. Димитрина Джонова. Това информира за Днес и утре директорът на музея Емилия Велинова.

В  конференцията с научни доклади участват известни университетски преподаватели, музейни специалисти, краеведи.

Докладите обхващат различни исторически периоди, част от които са свързани с историята на брезнишкия регион и разкриват непознати досега теми от регионалната история.

Докладите ще бъдат отпечатани в специален сборник- ІV том  Известия на Общински исторически музей Брезник.

Участниците в конференцията ще посетят  Трън, за да видят скалната църква „Св. Петка“, трънския манастир „Св. Арахангели Михаил и Гавраил“.