В МВР е открита денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес!

В МВР е открита денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес!

От 9.00 часа на 2 септември до 10.00 часа на 3 октомври 2022 г.  в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия – телефон 02/9011298 и имейл izbori2022@mvr.bg – за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на парламентарните избори. Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР.