Пернишкото РУО обсъди с школски директори подготовката за новата учебна година

Пернишкото РУО обсъди с школски директори подготовката за новата учебна година

Във връзка с подготовката на дейностите за учебната 2022/2023 г., Регионално управление на образованието – Перник организира годишно работно съвещание с директорите на училищата, което се проведе днес в Мултифункционалната зала на ОУ „Св. Иван Рилски“ – град Перник. В съвещанието участие взеха и областният управител на Област Перник Людмил Веселинов, зам.-областният управител Илинка Никифорова и Марчела Пламенова – главен експерт “Регионално развитие” към областната администрация.

По време на срещата бяха представени изпълнените дейности за изминалата учебна година, постигнатите резултати и добри практики. Също така бяха набелязани мерки и дейности, които да залегнат през новата учебна година.

Областният управител поздрави присъстващите за постигнатите резултати и увери, че от страна на Областна администрация – Перник ще получат пълно съдействие за всякакви училищни и извънкласни дейности.