Окончателно: Повече часове по математика, български и география в прогимназията, но по 40 минути

Окончателно: Повече часове по математика, български и география в прогимназията, но по 40 минути

Намерението на МОН да намали продължителността на часовете и да добави още по български и математика в прогимназията вече е факт. Промените са публикувани днес в „Държавен вестник“ и изправят на нокти директорите в последния момент преди началото на учебната година –  там, където се налага ангажиране на още учители, за да се обезпечи обучението.

Измененията са в наредбите за учебния план и за организацията на дейностите в училищното образование. Предвиждат увеличаване с половин час седмично на часовете по български и литература в 5. и 6. клас, по математика – в 5., 6., и 7. клас, и по география – в 5. клас. В следствие на това седмичното натоварване за петокласниците нараства с 1.5 часа (51 часа повече годишно), на шестокласниците – с 1 час (36 часа повече на година), а на седмокласниците – с 0.5 час (18 часа повече на година).

Продължителността на часовете пък се намалява от 45 на 40 минути. В много училища и сега обаче те са по толкова, особено там, където се учи на две смени.

Така от новата учебна година учениците от 1. клас ще имат седмично общо 22 учебни часа с продължителност от 35 минути, като 2 дни са по 5 учебни часа.

Второкласниците ще учат  23  учебни часа по 35 минути, като 3 дни са по 5 учебни часа.

В 3. и 4- клас  часовете са 27 на седмица с продължителност по 40 минути, като 2 дни са по 6 учебни часа.

От 5. до 7. клас ще има по 32 учебни часа по 40 минути, като 2 дни от седмицата са по 7 часа.

За осмокласниците часовете остават по 45 минути, два пъти седмично ще са по 7.

Както „Марица“ писа, до корекциите се пристъпи заради съществуващо преди противоречие между наредби на МОН и МЗ. За да се спазят изискванията на МОН, се превишаваха лимитите, фиксирани от здравните власти за това колко време дневно трябва да учат децата. В следствие на това често РЗИ отказваше да разпише седмичните графици на часовете на учебните заведения. По тази причина се пристъпи към скъсяване на всички часове, като по някои предмети пропуснатото време се компенсира с увеличаване на броя им.

Промяната се случва, въпреки неодобрението на синдикатите и училищните директори. Те предупредиха, че така ще се увеличат дните със 7 часа на ден в прогимназията и при две смени учениците ще стоят до късно и по тъмно в училище. Според тях прекрояване на учебното време няма да даде никакъв реален ефект нито по отношение на натоварването, нито при усвояването на материала, а вместо това са нужни промени в учебните планове и програми.

МОН обаче продължава да настоява, че нашите ученици учат най-малко спрямо другите държави, а след промените учениците ще са по-малко време в училище, отколкото при предишните часове по 45 минути, дори и с допълнителните по математика, български и география  в някои класове.

Сега директорите трябва да приведат в действие новия регламент, която да залегне в учебната документация. Трябва да се направи разпределение на допълнителните часове, а в по-големите училища с по-висока натовареност може да се наложи да се наемат допълнително учители.