Работни срещи в Трън и Брезник на областния управител и заместника му

Работни срещи в Трън и Брезник на областния управител и заместника му

Областният управител Людмил Веселинов и неговият заместник Илинка Никифорова проведоха работна среща с кмета на община Трън Цветислава Цветкова и  членове на нейния екип. Обсъдени бяха проблеми свързани с предстоящи ремонтни дейности на сгради държавна собственост в приграничния град и необходимостта от преместване на настанените в тях институции и служби.

По- късно същия ден те се  срещнаха и с  кмета на община Брезник. На срещата кметът на общината информира за най-актуалните задачи, които решава администрацията му. Специално внимание бе отделено на предстоящите дейности, свързани с възстановяване и социализация на храм – кладенеца в село Гърло.