Министър Александър Пулев ще се срещне с областния управител на Перник във връзка с Плана за възстановяване и европейските програми

Министър Александър Пулев ще се срещне с областния управител на Перник във връзка с Плана за възстановяване и европейските програми

Служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев ще се срещне днес, 27.08.2022 г., с областния управител на Перник, във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост и възможностите за бизнеса да кандидатстват по него и по други европейски програми.

Срещата ще се проведе в зала „Струма“, на Областна администрация Перник.

Министър Пулев и областният управител Людмил Веселинов ще дадат брифинг, на който ще  представят първата за България процедура от Плана за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“. Тя е с общ бюджет в размер на 260 млн. лв. Процедурата е насочена към микро, малки и средни компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M (Професионални дейности и научни изследвания).

Срокът за кандидатстване е до 21.09.22 г.