Ново археологическо проучване на некропола над Врабча

Ново археологическо проучване на некропола над Врабча

Започва ново археологическо проучване на некропола над село Врабча. Средствата са отпуснати от Министерството на културата, след представен проект от Регионалния исторически музей- Перник.
Финансирането е на сто процента, възобновяването на разкопките започва от септември, уточни археологът Филип Михайлов. Чрез работата на археолозите тази година, некрополът ще бъде проучен на 90%.
Обектът при село Врабча е открит през 2019г. случайно. Първоначалните предположения за него възникват заради иманярски набези и извадени материали от мястото. Те се потвърждават и от проведените на място археологически проучвания. През 2021г. Министерството на културата не отпуска финансиране, но разкопките продължават със собствени средства на музея, като така е проучена още една част от некропола. Остава да се проучи почти половината от обекта.
Некрополът над село Врабча е уникален и изключително важен, защото на територията на страната няма други подобни проучени обекти и в него са открити неоткривани досега находки.