ЮЗДП помогна за закупуване на GPS – устройства за спасителни кучета!
Sitting golden retriever dog wearing water rescue life vest on sunny day

ЮЗДП помогна за закупуване на GPS – устройства за спасителни кучета!

Кучетата не винаги са само домашни любимци. Обучените да спасяват човешки животи четириноги, са верни служители. Спасителните кучета в България са 20 на брой, те са обучени да намират хора, загубени в планината, при бедствия и аварии и попаднали в лавини.

Водено от идеята, че кучетата спасяват човешки животи, ЮЗДП откликна на молба от страна на водачите им за помощ при закупуването на две  устройства за контрол и следене на кучета. Чрез тях водачът на спасителното куче знае неговото местоположение и поведение във всеки един момент.

Интересен факт е, че със своите 200 милиона рецептори за обоняние, кучетата могат да надушат човешка миризма на повече от 450 метра или до 4 метра дълбочина под снега. Статистиката показва, че около 70% от акциите, в които участват кучетата, са за изгубен човек в планината.