Публично обсъждане на бюджета на Общината за 2021 година се проведе в Брезник

Публично обсъждане на бюджета на Общината за 2021 година се проведе в Брезник

Вчера, в малкия салон на читалище „Просвещение  1870“,  в Брезник се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и отчет за чужди средства на Община Брезник за 2021 година.

Публичното обсъждане се организира от председателя на Общинския съвет, на основание Закона за публичните финанси. В залата присъстваха общински съветници, кметове, кметски наместници, представители на бизнеса, на обществени организации и граждани.

Пълният отчет за изпълнението на бюджета беше предоставен на сайта на Община Брезник, за да може всеки да се запознае с него и даде своето становище.

Финансистът на Общината подробно представи отчета за 2021 г. като акцентира на реализираните ремонтни дейности, придобити активи и предложени услуги на населението.

Обсъждането премина без каквито и да е въпроси от присъстващите в залата.