Държавен архив- Перник припомня за Вельо Велев, който полага началото на музейното дело в Брезнишко

Държавен архив- Перник припомня за Вельо Велев, който полага началото на музейното дело в Брезнишко

За един от инициаторите на организираното музейно дело в Брезнишко- учителят Вельо Велев припомнят от Държавен архив- Перник, където се съхраняват документи от неговата дейност. Вельо Велев полага началото на музейното дело в Брезнишко с учредяването на първия училищен музей в с. Слаковци, запалва искрата в десетки сърца за събирането и запазването на езиковото богатство, вдъхновява порива за археологически, исторически и етнографски проучвания като предпоставка за съхраняването на националната памет.

Вельо Антонов Велев – учител, езиковед, краевед (1899 – 1992) е роден на 3 септември 1899 г. в Копривщица. Дипломира се в Софийския държавен университет с първа специалност по български език и втора – по руски. Учителства в различни краища на България, заема ръководни длъжности в областта на просветното дело. В Свети Врач (дн. Сандански) оставя дълбока следа не само като учител, директор и средищен директор, но и като радетел за популяризирането на културно-историческото наследство в Петричка околия, участвайки в създаването и управлението на археологическото дружество „Струма“ в Св. Врач и на музейната сбирка към него.

Като училищен инспектор в Брезник (1945 г. – 1951 г.) съчетава служебните си задължения, обогатявайки учебно-възпитателната дейност с нови идеи и похвати. Заема се с опознаване на особеностите на Граовския говор и изследването на диалектната среда. Събира богат топонимичен материал от района на Брезнишко и го допълва през следващите десетилетия. За достоверността на сведенията за отделните селища и топоними той използва турски документи, летописни книги, географски справочници, фолклорни материали, разпитва многобройни осведомители по места. При обхождането на землищата в конкретните селища, на място дири и описва археологическите паметници на културата, събира керамични отломки, монети, записва подробно имената на местности, свързани с останки от открити и укрепени селища, от култови и други сгради на древността.