Радослава Манова ще участва в Арт Перник

Радослава Манова ще участва в Арт Перник

Радослава Манова – Радé е родена през 1971 г. Тя ще участва в Арт Перник с картината „Завръщане“ 67х50. Масло. Завършва Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Работи живопис. Реализирала е три самостоятелни изложби в България и чужбина, пърформанси и видеоинсталации. Член е на Представителството на СБХ в Перник. Творбите на Радослава Манова оставят следи. Това са енергията на жеста, цветовете, белези и разрези, които придобиват тяло в материал и пластична субстанция върху платното. Темата в картините на Манова припомня необходимостта от изследване на дълбочината на човешкото съществуване. В това пътуване пространствата, обемите, формите и природата придобиват символични и съществени значения, благоприятни за разказване на интимни истории и, по- ефективно, утешителни басни, които се стремят да накарат хората да живеят по превъзходен начин.

За Радослава в Лондон казват: “Творбите на Радослава Манова оставят следи. Тези следи са направени с интензивността, която художничката е способна да отпечата с любимия си инструментариум. Това са енергията на жеста, цветовете, белези и разрези, които придобиват тяло в материал и пластична субстанция върху платното. Чрез тези елементи на своя автентичен език, привидно първичен, Манова може да трансформира любимите си субекти в митологичен водовъртеж, в който живописните цитати на постимпресионизма и експресионизма образуват уникална система от съвременна духовност. За всички намерения и цели, светостта на темата в картините на Манова припомня необходимостта от изследване на дълбочината на човешкото съществуване. В това пътуване пространствата, обемите, формите и природата придобиват символични и съществени значения, благоприятни за разказване на интимни истории и, по- ефективно, утешителни басни, които се стремят да накарат хората да живеят по превъзходен начин. “