Общината в Земен обновява покрива и оградата на училището

Общината в Земен обновява покрива и оградата на училището

Община Земен ще обнови покрива на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, съобщи пред БТА кметът Димитър Сотиров. Общината е обявила обществена поръчка на стойност 217 262,57 лв. без ДДС. Сградата на училището в Земен е строена в началото на 80–те години на миналия век. Тя е съставена от четири корпуса, свързани с топла връзка. Към момента състоянието на покрива е изключително лошо. Има множество течове, старата хидроизолация е разлепена на места, не се отвеждат правилно валежните води. Ще бъде подменена покривната хидроизолация на сградата, ще се премахнат компрометираната циментова замазка и старо покривно отводняване. Съществуващата мълниезащита ще бъде запазена. СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ е единственото училище в община Земен. В него се обучават 112 ученици. Допълнително ще се подмени и оградата на двора на учебното заведение, каза още Сотиров. За целта са предвидени 80 000 лв. с ДДС.