Новата клетка на Регионалното  депо е  готова на 90 процента

Новата клетка на Регионалното  депо е  готова на 90 процента

Според графика се извършват дейностите по изграждането на новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник. Почти 90% от работата вече е извършена. През месеците май и юни бяха положени устойчивия и изравнителния слой пръст, както и част от отводнителните съоръжения, след това бяха изградени хидроизолацията на обекта и управлението на водите.

За отводняване на района на клетките е изграден дренаж за улавяне и отвеждане на подземни води. Довършват се и системите за третиране на инфилтрирали от отпадъците води и повърхностно отводняване, както и основите на газовите кладенци. Новата клетка на депото ще може да побере 375 000 кубически метра отпадъци.