Находището на динозаври край Трън впечатли свеовноизвестен палеонтолог

Находището на динозаври край Трън впечатли свеовноизвестен палеонтолог

През август се проведе Петата палеонтологична експедиция на НПМ-БАН до находището на динозаври и друга къснокредна гръбначна фауна край град Трън, ръководена от гл. ас. д-р Латинка Христова, с участието на палеонтолози от музея и техни колеги от Софийския университет Св. Климент Охридски и Геологическия институт на БАН.

Поредният успешен сезон в Трънско обогати музейните колекции с нови фосилни останки от гръбначна фауна на възраст над 83 милиона години, сред които няколко добре запазени едри зъби на крокодиломорфи, кости и костни фрагменти на различни микрогръбначни животни — риби, земноводни и др., парчета от коруби на костенурки, както и вкаменелости от по-едри животни. Една от находките, открита от Латинка Христова има доста необичайна форма, с което привлече вниманието и на проф. Стийв Брусати.

Световнопризнатият учен палеонтолог от Университета в Единбург пристигна у нас на 11.08.2022, специално за да се включи в българска палеонтологична експедиция.

Проф. Брусати се срещна с директора на музея, проф. Павел Стоев и изрази добрите си впечатления от събраните до момента вкаменелости и оцени високо потенциала на находището като възможност то да се превърне в едно от най-важните находища на къснокредна гръбначна фауна в Европа.

Д-р Латинка Христова и докторантът Владимир Николов използваха експертизата на проф. Брусати, за да приоритизират най-значимите в научно отношение вкаменелости и да очертаят плановете за по-нататъшното им изследване, което непременно ще включва дългогодишно сътрудничество между родните учени и палеонтолога от Единбург. След прибирането им в София, на палеонтолозите им предстоят месеци в работа по почистване, консервиране и инвентиране на събрания фосилен материал в колекциите на НПМ-БАН.

Тазгодишната експедиция е финансирана от Фонд Научни изследвания чрез проекта От динозаврите до най-ранните човешки предци: фундаментални проучвания на значими моменти от историята на фауната и миналото на човека.

Организаторите на експедицията изказват специални благодарности на студентите геолози от Софийския университет, които за втора поредна година се включиха в работата на терен. В резултат на техните усилия бяха открити някои от най-интересните находки от експедицията.

Част от средствата необходими за участието на студентите са осигурени от Наградата за млад учен Проф. Живко Иванов, връчена на докторанта на НПМ-БАН, Владимир Николов от конференцията Геонауки (през 2020 и 2021), както и чрез индивидуалната подкрепа на колеги геолози.