Няма населени места в община Трън без вода или на воден режим

Няма населени места в община Трън без вода или на воден режим

Продължават проблемите с отстраняването на авариите по водопроводната мрежа на община Трън. Към момента има три аварии в общината, които чакат да бъдат отстранени.

 „Въпреки високите температури, в момента нямаме населени места в общината, които да са на воден режим. Дори в тези три, в които има аварии, хората си имат вода, но, за жалост, тя изтича на халост“, поясни кметът на община Трън Цветислава Цветкова. Тя  изрази притеснението си, че до момента „В и К“ не е проявил инициатива да почисти нито едно от многото водохващания в общината, за да се подобри водоснабдяването в населените места. „Нещо повече, „В и К“ дори не почистиха резервоара на довеждащия водопровод за Трън, който изградихме, благодарение на отпуснатите ни пари от държавата“, сподели Цветкова. Тя припомни, че 23 села в общината не се поддържат от „В и К“, поради това, че водопроводната им мрежа не се стопанисва от водоснабдителното дружество.

На въпроса- има ли повишаване, от страна на Община Трън, на цената на дървата за огрев за населението, Цветислава Цветкова поясни:“Общината не е променяла цената на дървата за огрев за населението. Но, по информация от фирмите, които добиват дървата за населението, горивата поскъпнаха драстично. Наред с това, заради поскъпването на всичко останало, хората имат претенции за заплащането. За да ги задържат, фирмите са принудени да повишат заплащането. Като се има предвид, че се заплаща не само за добива на дървата, а и за товаро-разтоварни дейности, крайната цена, напълно обяснимо, се увеличава. А представете си, какво щеше да стане, ако Общината беше взела решение да вдигне цените на дървата, с цел да увеличи постъпленията в бюджета? При нас цената им си е все още 40 лв. за кубик. Целта ни е  трънчани да могат да си купят дърва за огрев. Знаете, че дървата, по борсите, достигнаха до 100 лв., но не за един кубик, а на пале, което е по-малко от един кубик. В момента доставката на дърва за огрев на населението върви нормално. На всеки постоянно живеещ в общината жител се полагат по 10 кубика“.