Служители на ЮЗДП предотвратиха опит за незаконен транспорт на дървесина

Служители на ЮЗДП предотвратиха опит за незаконен транспорт на дървесина

   На 16.08.2022 година, на тел. 112, дежурните служители в ЮЗДП получават сигнал за незаконен превоз на дървесина в землището на село Рибново, в териториалния обхват на ТП„ДГС Гърмен“. След разпореждане от ръководството на ЮЗДП, служители на стопанството предприемат бързи мерки и около 23:00 часа, на асфалтов общински път в близост до село Осиково извършват проверка на два автомобила, при която се установява, че транспортират дърва за огрев, без надлежно представени документи и превозни билети.

   Единият автомобил, марка „Щайер“ е бил натоварен с 13,80 кубични метра, а другият – марка „Авия“ – със 7,50 кубични метра пространствени иглолистни дърва за огрев от дървесен вид бял бор.

   Дървесината е маркирана с контролна горска марка от служител на ТП „ДГС Гърмен“. Във връзка с извършеното от него нарушение, от ЮЗДП са дадени указания на ръководството на Стопанството за налагане на най-строго дисциплинарно наказание. И двата автомобила са задържани и транспортирани до базата за съхранение на отнети материали в Гърмен. Уведомена е полицията, образувано е досъдебно производство.