Общинският съвет на Трън разпредели допълнителни средства за капиталови ремонти

Общинският съвет на Трън разпредели допълнителни средства за капиталови ремонти

Местният законодателен орган на Трън заседава извънредно в края на миналата седмица. В дневния ред фигурираше една единствена точка-актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2022 година.

Причината за извънредното заседание, според председателя на Общинския съвет Бойчо Харалампиев е, че Общината разполага с допълнителни капиталови средства, които  е трябвало да бъдат разпределени. Общинските съветници единодушно решиха остатъкът от средствата да се разпредели към спортната зала в Трън, където ще се извърши голям основен ремонт. Там ще се реализират мероприятия свързани с енергийната ефективност, ще бъде подменена дограмата, ще се ремонтира игралното поле, ще бъде извършен ремонт на административната част и други. Средствата, които ще се инвестират за основния ремонт на спортната зала са на стойност 599 900 лева.

Поименният списък на община Трън за тази година включва обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучване и проектиране, възлиза на обща стойност 2 330 300 лева. В поименния списък влиза ремонт на 8 улици в общината. Освен това в програмата за ремонти за тази година е заложено още: изграждане на подпорна стена на ул. „Хаджи Димитър“ в Трън; основен ремонт на покрив на сграда общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ №25А и основен ремонт на сграда общинска собственост, включващ съблекалня, намираща се на ул. „Ю. Гагарин“.

Кметът на Трън увери, че всички търгове за обектите са стартирали като повечето са вече на финалната права.