Публично обсъждане на отчета на бюджет 2021-ва  организира Община Ковачевци

Публично обсъждане на отчета на бюджет 2021-ва  организира Община Ковачевци

Председателят на Общински съвет в Ковачевци организира на 18 август публично обсъждане на Отчета за Бюджета за 2021 година. Това информираха от Община Ковачевци. Обсъждането ще се проведе от 11.00ч в заседателната зала на Община Ковачевци, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Председателят на местния законодателен орган на Ковачевци кани населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на отчета на Бюджета за 2021 година.

От Община Ковачевци напомнят, че мнения, препоръки и въпроси, по отношение на отчета на бюджета, може да бъдат направени писмено в деловодството на Общината или да се изпратят на електронен адрес: oba@kovachevtsi@egov.bg