ВАС разреши използването на електронен подпис за подготовката на документи за изборите

ВАС разреши използването на електронен подпис за подготовката на документи за изборите

Върховният административен съд обяви първото си решение във връзка с парламентарни избори 2022, съобщиха от съда. С него върховните магистрати отменят решение от 2 август 2022 г. на ЦИК, в частта, в която се предвижда документите, с които партиите определят свои членове в районните избирателни комисии (РИК), да са саморъчно подписани, без да е необходима нотариална заверка.

ВАС изпраща преписката на ЦИК за ново произнасяне при спазване на указанията, дадени в мотивите на решението.

Делото беше образувано по жалба на Коалиция „Демократична България – Обединение“.

Върховните магистрати приемат, че изискването на ЦИК противоречи на разпоредби от националното и европейското законодателство.

Общият принцип, (извън изключенията) е, че документите могат да бъдат подписани с ръчно положен подпис или с квалифициран електронен подпис, посочват от ВАС.