Бюрото по труда  в Перник търси локомотивни машинисти, социални сътрудници, комплектовачи…

Бюрото по труда  в Перник търси локомотивни машинисти, социални сътрудници, комплектовачи…

След като през предходната седмица предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места намаляха чувствително, то през изминалата те се увеличиха, макар и само с 1 и станаха 394. Другата добра новина е, че предлаганите свободни места за безработните с висше образование  се увеличиха  с 13 и станаха 38.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 19 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери за София,  10 продавач-консултанти за София, 10 консултант продажби за Перник, 11 склададжии за София, 15 асистент продажби също за София, 20 оператори сигурност и 50 охранители за София, 10 машинни оператори фармацевтични продукти за Радомир, 10 обслужващи работници в промишленото производство за Перник, 15 сътрудници социални дейности в социална услуга за Перник, 10 комплектовачи за Перник, 10 локомотивни машинисти за Перник и 10 помощник-локомотивни машинисти също за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още:  шивачи, лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, готвачи, сервитьор, салонни управители, продавач-консултанти,  камериерка,  шофьори на тежкотоварен автомобил,  шофьори на лек автомобил до 9 места, помощник-готвач, работник за сглобяване на детайли, месачи, работник в кухня- салатиер,  работници в кухня, бояджии на промишлени изделия,  работник стоманобетонни конструкции и изделия,  машинни оператори, автомонтьор, счетоводител оперативен, хигиенисти, чистач-хигиенисти,  работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, работници за поддържане на ПЖПС съоръжения, шофьори на товарен автомобил,  служител на гише в  пощенска станция, служител във финансова/ платежна институция, механици промишлено оборудване, печатар, касиери, лаборанти, химик-аналитици,  опаковачи, асистенти по продажби, маникюристи, фризьори, детегледачки, кофражист, строителен техник, техници-механици, социален работник в социална услуга, монтажник на електронни елементи, водачи на мотокари, куриер, шлайфисти, електрозаварчици, работници в кухня, лепач, кроячи-резачи на стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло, склададжия, началник-склад, пощенски раздавач, охранители, заготвители на активна маса, обслужващи магазини, медицински сестри социални дейности, салатиер,  мотокарист, учител по борба, учител по история и философия, учител по компютърна техника и комуникации, учители по практическо обучение-автотранспортна техника, учител начален етап основно образование, учител по математика, психолог, учители по БЕЛ,  електрончик, трудотерапевт, спедитор, санитар, рехабилитатор, електротехник в промишлено предприятие.

Трудовият пазар в областта, продължава да е много динамичен, което е нормално в разгара на летния сезон. След като предлаганите свободни места намаляха чувствително през предходната седмица, то през изминалата те се увеличиха, макар и само с 1.В момента най-търсени на пазара на труда  в Перник са: общи работници,  обслужващи работници в промишленото производство, локомотивни машинисти и помощник- локомотивни машинисти, консултанти по продажби, машинни оператори във фармацевтичната промишленост, обслужващи работници и други. Вече появиха и първите свободни места за учители. Появиха се оферти за позабравени вече в Перник професии- резач на плоско стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 356 свободни места и 38 за безработни висшисти.