Едно отклонениe от качеството на водата установи РЗИ в областта!

Едно отклонениe от качеството на водата установи РЗИ в областта!

Регионалната здравна инспекция в Перник през периода 18.07.2022 – 31.07.2022 г. е взела проби от питейната вода в 18 населени места на територията на област Перник.

Изследвани са 22 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и  други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Констатирано е едно отклонение при взета проба в центъра на село Слаковци, в община Брезник, което не отговаря на изискванията на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Според здравните инспектори, открити са колиформи – 27/100 и ентерококи – 20/100. За констатираното отклонение е уведомен кметът на община Брезник.

От РЗИ информираха, че на „В и К“ е връчено предписание за извършването на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. Предстои да се вземат контролни проби, за да се установи дали водата от тази чешма вече отговаря на изискванията на Наредба №9, за което ще бъде отново уведомен кметът на Брезник.

 При всички останали взети проби от питейни водоизточници в областта не са констатирани отклонени я в качеството, уверяват от инспекцията.