Асоциация на топлофикационните дружества алармира за опасност от фалити на топлофикационни дружества на природен газ

Асоциация на топлофикационните дружества алармира за опасност от фалити на топлофикационни дружества на природен газ

Асоциация на топлофикационните дружества в България /АТДБ/ сигнализира за грандиозен проблем, породен от липсата на компенсации за високите цени на природния газ за топлофикационните дружества и другите потребители на суровината.

„Изключително силно сме обезпокоени от влошаващото се финансово състояние на топлофикациите, които използват за основно гориво природен газ. За съжаление подобни проблеми могат да имат и въглищни централи, които инвестират в частично преминаване към природен газ в рамките на следващите месеци. Основната причина за икономическите проблеми на дружествата е нарастващата цена на синьото гориво. Шокирани сме от прогнозата за увеличение на цената с 54% за месец август. Ако се приеме, то следва, че има 150% увеличение на прогнозата цена на природния газ за третото тримесечие. Несигурността за бъдещите доставки на основното гориво на тези дружества също представлява огромен проблем за дейността им през следващите месеци. В разговор някои от директорите заявиха пред мен, че ще преустановят плащанията към доставчиците на природен газ поради финансова невъзможност“, заяви  председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България инж. Кремен Георгиев.

От Асоциацията обясняват, че за периода 01.07.2021 година – 30.06.2022 година е действала Програма за компенсации на потребителите на природен газ. Подпомагането е било във вид на фиксирана сума, калкулирана на Мвтч.

„Програма за компенсации за юни за битовите потребители, индустрията и топлофикациите не беше предвидена. Изглежда, че и през юли няма да има такава, защото месецът изтече, а въпросът дори не е дискутиран. Поради липсата на помощ от държавата и продължаващото увеличение на цената на природния газ се налага дружествата сами да поемат допълнителните разходи“, уточни инж. Кремен Георгиев.

Експертът обясни, че ще изискат от КЕВР да се преразгледа новата регулаторна рамка за цените, която действа само от месец, но вече не отразява случващото се на пазара и е напълно неактуална.

„Посочените причини е вероятно съвсем скоро да доведат до фалити на енергийни дружества“, информира председателят на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

Инж. Кремен Георгиев посочи, че няколко български града могат да останат без топлоподаване още преди началото на отоплителни сезон, поради сериозен риск от декапитализация на съответните топлофикационни дружества, която ще ги постави в ситуация на невъзможност да изпълняват инвестиционните и ремонтните си програми.

„В случай, че се стигне до подобен сценарий, за съжаление, въпросните дружества нямат да могат да изпълнят лицензионните си задължения. При финансов фалит на газови топлофикационни дружества, ще възникнат значителни проблеми, както за обществения доставчик, който няма да може да си събере вземанията, така и за националната електроенергийна система, поради необходимостта от преминаване на всички засегнати потребители към подсигуряване на отопление и топла вода чрез електрическа енергия. Електропреносната мрежа не е проектирана за подобно натоварване и няма да може да го издържи“, подчерта инж. Кремен Георгиев.

Според него, клиентите на топлофикациите не трябва да поемат тежестта на увеличените цени на природния газ, а държавата.

За проблема с липсата на компенсации и опасността от масови фалити в сектора писмено са сезирани президентът, премиерът, председателят на Народното събрание, министърът на финансите, министърът на енергетиката и Омбудсманът.