Директорът на „Топлофикация Перник“ алармира: Наложително е да се помисли и за въглищните централи, които ползват природен газ като спомагателно гориво!

Директорът на „Топлофикация Перник“ алармира: Наложително е да се помисли и за въглищните централи, които ползват природен газ като спомагателно гориво!

„През изминалия отоплителен сезон разликата между прогнозната и реално платената от „Топлофикация Перник“ цена за природен газ ни струва около 15 милиона лева под формата на нереализиран приход. При новото увеличение, което иска „Булгаргаз“, тази разлика ще надхвърли 30 милиона лева. Това са средства, които ни се полагат, но няма да получим. Ако ги имахме, щяхме да разполагаме с повече възможности за инвестиции. Дали ползваме природен газ като основно или спомагателно гориво не е толкова важно, а фактът, че тази сума трябва да влезе в себестойността. Не ми се мисли каква би била реалната цена за потребителите.  Ако и „Брикел“ спре обогатеното гориво, и цената на природния газ стигне тези висоти, ще трябва сериозна държавна стратегия, за да минем през кризата“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев.

„Топлофикация Перник“ не получава компенсации за цената на природния газ до този момент, защото го ползва като спомагателно, а не като основно гориво. По решение на КЕВР,  тази разлика може да бъде съотнесена към следващ отоплителен сезон, но това е тежест за домакинствата, каквато не биха могли да понесат. От друга страна е повече от ясно, че електропреносната система на Перник няма да издържи отопление само на електрическа енергия. Затапването на радиаторите с оглед икономия и преминаваме към субсидираната електрическа енергия за крайните потребители със сигурност ще доведе до режим на тока.

Според директора на „Топлофикация Перник“, съществува реална опасност газовите топлофикационни дружества да спрат плащанията за природен газ, тъй като няма да имат финансова възможност да ги погасяват. По думите му ако не се изготви компенсаторна програма, вероятно предстоят банкрути.

„В Перник може да е светнала първата крушка, но може и тук първо да угасне. Ограниченията от предходния  отоплителен сезон ще ни се сторят нищожни през предстоящия, без национална стратегия“, категоричен е инж. Чавдар Стойнев.

Асоциация на топлофикационните дружества в България вече се застъпи за интересите на топлофикациите и заяви, че ще са необходими нови държавни компенсации за дружествата заради високите цени на природния газ. Според експертите е необходима и корекция в новата регулаторна рамка, защото тя вече не отразява реалните цени на пазара.

Инж. Стойнев е убеден, че топлофикационните дружества – въглищни или газови,  са важен фактор за енергийния баланс като производители на топлинна и електрическа енергия. Изключването им от домакинствата като алтернатива за отопление, ще повлече след себе си редица проблеми, които ще задълбочат и без друго тежката енергийна и икономическа криза.