Бюрото по труда в Перник търси локомотивни машинисти, социални сътрудници, комплектовачи, обслужващи работници…

Бюрото по труда в Перник търси локомотивни машинисти, социални сътрудници, комплектовачи, обслужващи работници…

След като две поредни седмици предлаганите на трудовата борса в Перник свободни работни места  се увеличаваха, то през изминалата те намаляха със 17 и станаха 393. Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработните с висше образование остават без промяна -25.

В момента на трудовата борса в Перник има предложения за работа на: 17 общи работници, 10 монтьори телекомуникационно оборудване за София, 10 касиери за София,  10 продавач-консултанти за София, 10 консултанти по продажби за Перник, 11 склададжии за София, 15 асистент продажби също за София, 20 оператори сигурност и 50 охранители за София, 10 машинни оператори фармацевтични продукти за Радомир, 10 обслужващи работници в промишленото производство за Перник. От миналата седмица се появиха оферти за работа на 15 сътрудници социални дейности в социална услуга за Перник, 10 комплектовачи за Перник, 10 локомотивни машинисти за Перник и 10 помощник-локомотивни машинисти също за Перник.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още:  шивачи, лекари, фелдшери, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, готвачи, сервитьори, салонни управители, продавач-консултанти,  камериерка,  шофьори на тежкотоварен автомобил,  шофьори на лекотоварен автомобил, помощник-готвачи, работник за сглобяване на детайли, месачи, крупиета, работник в кухня- салатиер, бояджия на промишлени изделия,  работник стоманобетонни конструкции и изделия,  машинни оператори, автомонтьори, производители ръчно на хляб, счетоводител оперативен, хигиенисти, чистач-хигиенисти,  работници в строителството- ремонт и поддържане на ПЖПС, съоръжения и контейнери, шофьори на товарен автомобил,  служител на гише в  пощенска станция, служител във финансова/ платежна институция, механици промишлено оборудване, печатар, касиери, лаборанти, химик-аналитици, водач на специализиран автомобил, опаковачи, асистенти по продажби, маникюристи, фризьори, детегледачка, кофражист, строителен техник, техници-механици, товаро-разтоварач, социален работник в социална услуга,  монтажник на електронни елементи, водачи на мотокари, куриер, шлайфисти, електрозаварчици, работници в кухня, лепач, кроячи-резачи на стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло, склададжия, началник-склад, пощенски раздавач, охранители, огняр, заготвители на активна маса, кроячи-резачи на плоско стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло, обслужващи магазин,  медицински сестри социални дейности, салатиер,  мотокарист, учител по борба,

Трудовият пазар в областта, продължава да е много динамичен, което е нормално в разгара на летния сезон. След като предлаганите свободни места се увеличаваха две поредни седмици, през изминалата те намаляха със 17.  В момента най-търсени на пазара на труда  в Перник са: общи работници,  обслужващи работници в промишленото производство, локомотивни машинисти и помощник- локомотивни машинисти, консултанти по продажби, машинни оператори във фармацевтичната промишленост, обслужващи работници и други. Появиха се оферти за позабравени вече в Перник професии- резач на плоско стъкло, оператори на пещи за производство на стъкло.

 През изминалата седмица на трудовия  пазар в региона преобладаваше търсенето на кадри за производството, а след тях и за обслужващите дейности.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда в Перник предлага 368 свободни места и 25 на безработни висшисти.