Вече са по-високи и наследствените пенсии, защото личната на починалия се увеличи, твърдят от НОИ

Вече са по-високи и наследствените пенсии, защото личната на починалия се увеличи, твърдят от НОИ

След увеличението от месец юли с 10% на основните размери на трудовите пенсии, отпуснати до края на миналата година, нарастват и наследствените пенсии, тъй като личната на починалия също се увеличава с 10%. Това разясни Любомира Язаджиева – директор на Дирекция „Пенсии“ в Националния осигурителен институт. Тя добави още: „Законодателят предвиди, че се увеличава с 10 на сто личната трудова пенсия на починалото лице, от която се определят след това наследствените пенсии. И към наследствената така образувана пенсия на всеки наследник се включва сумата от 60 лева и, съответно, ако е била изплащана на този наследник компенсаторна индивидуална разлика, и тя се включва в размера на наследствената пенсия“.