Пред завършване е първият обект от водния цикъл на Радомир

Пред завършване е първият обект от водния цикъл на Радомир

Пред завършване е първият обект от водния цикъл на Радомир. До две седмици градът ще има транзитен водопровод за ниската зона с дължина 2,2 км. Подменени са 95 процента от тръбите по трасето, заяви пред БТА управителят на „В и К“ – Перник Борислав Иванов. Досега водоснабдяването в тази зона беше проблемно, поради невъзможност да се пренасочват води от каптажа „Извор“.

Проектът стартира в началото на този месец, а вече са извършени и 30 процента от плануваните канализационни дейности в участъка. Предвижда се в Радомир да бъдат изградени 10 км разпределителна водопроводна мрежа и 624 сградни водопроводни отклонения, 6,77 км канализационна мрежа и 411 сградни канализационни отклонения.

Две канализационни помпени станции с тласкатели след тях ще отвеждат отпадъчните води в пречиствателната станция в гр. Батановци. Сега Радомир ползва пречиствателна станция в Завода за тежко машиностроене, която е частна собственост. Планира се тя да отпадне и поради неефективност.

Реконструкцията на ВиК инфраструктурата обхваща агломерациите Перник и Радомир. Проектът е на стойност 100 899 303,08 лв, от които собственото финансиране е в размер на 25 314 619,20 лв., безвъзмездната финансова помощ е 981 190,79 лв.

Очаква се през август да започне практическата реализация на водния цикъл и в Перник.