Ремонтират и сградата на Езиковата

Ремонтират и сградата на Езиковата

Започва ремонт на сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“ в Перник. Общината обяви обществена поръчка за ремонта, като прогнозната стойност на строителните дейности е 468 000 лв.

В момента фасадата е с обрушена мазилка, с частични обрушвания са и част от декоративните елементи. Предстоящата реконструкция включва обновяване и възстановяване на фасадата като се запазят и възстановят и архитектурните декоративни елементи и подмяна на дограма. Ще бъде подменена и хидроизолацията на покрива на едноетажната постройка към физкултурния салон.

Сградата е построена през 50-те години на миналия век и е с архитeктурин елементи като фризове, сводове, декоративни подпори под балкони и др. От 1991 година в нея се помещава Езиковата гимназия, в която се обучават 746 ученици. През годините е извършвано обновяване и ремонт на част от класните стаи, в т.ч. смяна на дограма и врати.